Vraag naar luxevastgoed was nog nooit zo groot.

Vraag naar luxevastgoed was nog nooit zo groot.

Vorig jaar zijn er in België ruim 850 woningen en iets meer dan 270 appartementen verkocht voor meer dan één miljoen euro. Hierdoor is er in 2020 maar liefst 15 procent meer vastgoed boven het miljoen euro verkocht dan in 2019.

Tijdens de coronapandemie is de vastgoedmarkt in België alles behalve afgekoeld, vooral de vraag naar luxe villa’s en luxe appartementen is groter dan ooit. Het merendeel van deze verkopen wordt in Vlaanderen afgesloten waarbij Knokke-Heist vorig jaar met meer dan 250 vastgoedverkopen boven het miljoen euro zich opnieuw de winnaar mag kronen. Maar ook Ukkel, Antwerpen en Gent doen het bijzonder goed en konden in 2020 heel wat verkopen boven het miljoen euro noteren.

Wie zijn de kopers ?

Luxe woningen zijn vooral geliefd bij veertigers en jonge vijftigers. De exclusieve appartementen vooral aan de kust, zijn meer in trek bij de iets oudere vijftigplussers. Op zichzelf is dit een vrij logische evolutie. Deze categorie van mensen zijn in de meeste gevallen al grotendeels uit de kosten waarbij de kinderen het huis uit zijn en de eerste oorspronkelijke lening van het huis werd afbetaald. In deze groep zijn het vooral de zelfstandigen en vrije beroepen zoals tandartsen, apothekers en advocaten die het voortouw nemen. Deze groep van mensen beschikt over een aanzienlijk opgebouwd spaarvermogen dat vóór de uitbraak van de coronapandemie in veel gevallen op een passieve manier geparkeerd stond bij de bank. Vóór de covid19-periode was de droom om daar ooit een ruimere woning, tweede verblijf, luxe wagen of boot mee te kopen wel aanwezig, maar door tijdsgebrek en andere prioriteiten werd deze stap meestal naar achteren geschoven. De verstrekkende gevolgen van de coronapandemie waren in deze context voor velen een échte ‘wake-up-call’ waardoor heel wat slapend kapitaal opnieuw is geactiveerd. Vermogende Belgen werden immers ook geconfronteerd met de onzekerheden van het leven met als gevolg dat er een algemeen bewustzijn is gekomen om meer te genieten. In deze context staat genieten van een exclusieve vastgoeddroom bij heel wat kapitaalkrachtige Belgen bovenaan het lijstje. Deze reanimatie van slapend kapitaal heeft zonder enige twijfel de vraag naar luxevastgoed spectaculair doen toenemen.

Millennials worden ‘the new kids in town’

Het valt duidelijk op dat de generatie geboren tussen 1981 en 1996 een voornamere rol hebben ingenomen op de markt van de luxegoederen. Deze generatie hecht veel belang aan luxe en comfort. Een trend waar luxemerken als Louis Vuitton, Dior, Prada en Gucci duidelijk op inspelen met nieuwe designs specifiek gericht naar deze grote groep Millennials. Ook op de luxevastgoedmarkt drukken meer en meer Millennials hun stempel. Tot voor kort was de vraag vanuit deze generatie naar luxe panden nog vrij beperkt. Momenteel echter vertegenwoordigen zij de sterkst groeiende groep op de exclusieve vastgoedmarkt. Experten voorspellen dat ze binnen vijf à tien jaar waarschijnlijk de dominante categorie zullen vormen op de vastgoedmarkt van luxe panden. Deze trend zal sowieso ook zijn gevolgen hebben op het aanbod want Millennials hanteren in hun kijk op luxevastgoed immers andere normen en waarden. Deze generatie focust meer op de ecologische aspecten en zal vooral aandacht besteden aan kwaliteit en minder aan kwantiteit. Hun voorkeur zal dus eerder gaan naar een luxe pand dat perfect afgewerkt is ondanks een eventueel beperkter woonoppervlak. Ruimere panden met een groter woonoppervlak die in slechte staat zijn zullen Millennials minder aanspreken. Deze generatie is daarnaast ook minder honkvast dan hun ouders. Ze willen reizen en de wereld verkennen. In deze filosofie zal deze groep waarschijnlijk meer aangetrokken worden tot een exclusieve woning of luxe appartement in een levendige en stedelijke omgeving.

Kapitaalkrachtige Belgen worden geconfronteerd met een strafrente op hun spaarcenten

Een toenemend aantal Belgische grootbanken rekenen hun vermogende klanten een negatieve rente aan. Op deze manier schuift de bank de eigen strafrente die ze bij de ECB (Europees Centrale Bank) moet betalen door aan hun vermogende klanten. Waar eind vorig jaar de lat nog op 1 miljoen euro stond, is deze sinds april bij sommige banken reeds verlaagd naar 250.000 euro. Concreet betekent dit dus dat klanten die 250.000 euro of meer op hun rekening hebben geparkeerd een strafrente van 0,5 procent zullen moeten betalen aan de bank. Heel wat vermogende klanten konden de voorbije jaren nog leven met een minimum spaarrente van 0,11 procent. Dat er nu een negatieve rente wordt aangerekend is voor velen echter een brug te ver. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er heel wat vermogende Belgen in de zoektocht naar rendement hun spaarcenten in vastgoed investeren. Daarbij valt het op dat vooral luxevastgoed in het vizier komt. Als we de verkoopcijfers in de persberichten van de voornaamste projectontwikkelaars aan de Belgische Kust analyseren zijn vooral de luxeappartementen aan zee bijzonder populair.

Het aanbod van luxevastgoed kan in bepaalde regio’s de grote vraag niet meer volgen

Door de enorme vraag naar exclusieve panden en de trage instroom dreigt er in verschillende regio’s een tekort in luxevastgoed. Sommige vastgoedmakelaars hebben het zelfs over een aanbodcrisis door de recordverkoop van het voorbije jaar. Aan de Kust is er in heel wat badsteden een tekort aan nieuwbouwappartementen met zeezicht. Het aanbod is ook aan de Belgische Kust serieus gekrompen en de vraag is historisch groot. Daarnaast zijn er ook opvallend veel kandidaat-verkopers die zich door de vele reisbeperkingen een stuk terughoudender hebben opgesteld en hun geplande verkoop op de lange baan hebben geschoven. Concreet hebben ze dus beslist om hun pand nog even bij te houden en een jaartje of twee extra te genieten van hun woning of appartement. Deze categorie van panden komt dus ook trager op de vastgoedmarkt vergeleken met andere jaren.

Architectenwoning L. Stynen, Boom, Antwerpen. Te koop bij Twins Exclusive, VP 1 250 000 EUR.

Drie opvallende financiële weetjes over kapitaalkrachtige Belgen

1. Ook vermogende Belgen doen voor hun vastgoedaankoop liever een beroep op een lening

Het lijkt misschien wat tegenstrijdig maar een groot deel van de kapitaalkrachtige Belgen doen voor hun investering in luxevastgoed liever beroep op een lening bij de bank. Ook al kunnen ze theoretisch de investering perfect financieren met hun eigen vermogen. De verklaring hiervoor is simpel. Kapitaalkrachtige Belgen halen uit hun eigen vermogen gemiddeld een jaarrendement van ongeveer 5 procent. Met de historisch lage rentevoeten van 1 à 1,5 procent is het dus veel interessanter om het geld te lenen in plaats van eigen geld te gebruiken dat potentieel een veel hoger rendement kan opleveren.

2. Hebben vermogende Belgen hun spaarrekening tijdens de coronapandemie zien aandikken ?

Ondanks de verwoestende effecten van de coronapandemie op bepaalde sectoren en handelaars heeft de gemiddelde Belg tijdens de pandemie verhoudingsgewijs meer kunnen sparen dan andere jaren. Omdat de horeca verschillende maanden is gesloten en reizen vorig jaar en dit jaar niet vanzelfsprekend waren is er door heel wat Belgen opmerkelijk minder geld uitgegeven aan vrije tijd en ontspanning. Voor vermogende Belgen was dit ook het geval, maar in verhouding vertegenwoordigden deze minder uitgaven wel een kleinere impact op de totale som van hun vermogen. Dat ‘gedwongen sparen’ heeft dus voor kapitaalkrachtige Belgen weinig tot geen invloed gehad op hun eigen vermogen.

3. Een vastgoedinvestering is de favoriete beleggingsvorm van kapitaalkrachtige Belgen

Door de 0,11 procent spaarrente of in sommige gevallen negatieve strafrente zijn kapitaalkrachtige Belgen het voorbije jaar massaal op zoek gegaan naar rendement voor hun vermogen. De aandelenmarkten hebben hier ongetwijfeld van mee geprofiteerd met een enorme injectie van spaarkapitaal. Toch is niet iedereen bestand tegen de soms hevige grillen die aandelen kunnen maken. Een aandeel kan op één dag 3 procent stijgen, maar de volgende dag 5 procent zakken. Beleggen in aandelen is dan ook erg risicovol en vergt stalen zenuwen. Een vastgoedinvestering daarentegen is veel waardevaster en bovendien grotendeels inflatiebestendig. Daarnaast kan het vastgoed verhuurd worden of kan men er eventueel ook zelf van genieten als tweede verblijf. Heel wat vermogende Belgen hebben het voorbije jaar massaal geïnvesteerd in bakstenen. Zeker als tweede verblijf zijn vooral de luxe appartementen bijzonder populair waarbij momenteel de exclusieve penthouses en duplexen aan de Kust verkopen als zoete broodjes.

Exclusieve herenwoning in Hamme, Kapellestraat 10. Te koop bij Immo Twins, Twins Exclusive. VP 925 000 EUR.

 Nergens in België wordt meer luxevastgoed verkocht dan in Knokke-Heist

De mondaine badstad Knokke-Heist voert met een ruime voorsprong de lijst aan met het meest verkochte luxevastgoed in België. Vorig jaar werden er niet minder dan 250 vastgoedtransacties afgesloten met een prijs boven het miljoen euro. Aan de Zeedijk bedraag de mediaanprijs voor een appartement nu ongeveer 750.000 euro. Die prijs loopt echter snel op wanneer u zoekt naar een appartement in het prestigieuze Knokke Zoute. In het Zoute worden op de Zeedijk exclusieve appartementen verkocht in een prijsrange tussen de 1 à 3 miljoen euro. Maar op de absolute toplocaties zijn er ook uitschieters van 5 miljoen en meer. Toch lijkt in Knokke de verkoop van luxe panden deze zomer een stukje te zijn afgekoeld. De grootste reden hiervoor ligt vooral in het sterk gekrompen aanbod. Vastgoedmakelaars actief in Knokke-Heist bevestigen dat de vraag nog steeds bijzonder hoog blijft, maar dat er door de recordverkopen van het voorbije jaar op sommige locaties amper nog een aanbod is. Veel kandidaat-kopers hebben dan ook beslist om op deze moment nog even te wachten in afwachting van eventuele nieuwe luxepanden die na de zomer op de markt zullen komen.

Een prijsdaling in het luxe vastgoedsegment lijkt zeer onwaarschijnlijk

Het is sowieso een feit dat de combinatie van een grote vraag en een klein aanbod zorgt voor een zekere zenuwachtigheid op de luxevastgoedmarkt. De voorbije jaren namen kandidaat-kopers steeds ruim hun tijd om de luxevastgoed-opportuniteiten uitgebreid te verkennen. Het aanbod was toen vrij groot en de kandidaat-kopers hadden hierdoor een goede onderhandelingspositie. In sommige gevallen kon de koper toen zelfs nog vrij aanzienlijke kortingen bedingen. Midden 2021 zijn de rollen volledig omgedraaid. Zodra goed gelegen luxe panden te koop worden aangeboden genieten ze de interesse van heel wat kapitaalkrachtige kopers. In sommige gevallen zijn deze kopers zelfs bereid om elkaar serieus te overbieden. In heel uitzonderlijke gevallen en bij minder goed gelegen of afgewerkte panden kan nog een kleine korting bedwongen worden, maar die korting is eigenlijk quasi verwaarloosbaar. De meeste vastgoedmakelaars verwachten ondanks het beperkte aanbod in luxevastgoed geen spectaculaire prijsstijgingen meer voor de komende maanden. De vastgoedprijzen voor luxe panden zijn de voorbije twaalf maanden serieus gestegen waardoor voor de tweede helft van dit jaar algemeen verwacht wordt dat de prijzen eerder op het huidige niveau zullen stagneren. Aangevuurd door bepaalde krantenkoppen hopen sommige kandidaat-kopers op prijsdalingen. Zolang de vraag naar luxevastgoed echter groot blijft en het aanbod eerder beperkt, lijken grote prijsdalingen op korte termijn zeer onwaarschijnlijk.

Brielmolenstraat 91, Eksaarde, Lokeren. Verkocht bij Immo Twins, Twins Exclusive.

Bron: Home&Trends

Reviews

Sander H.
09 juni
Lees verder
Ik heb vorige week mijn woning bij hen te koop gezet. Geen opdringerig gedoe. Ik heb zelfs een double way ticket voor 2 personen naar een bestemming op de Balearen naar keuze gekregen als service. Knap!
Laure-Anne Mairiaux
20 mei
Lees verder
Enorm deskundige en gedreven mensen! Niets is te veel en je voelt je er altijd welkom. Ik raad hen aan iedereen aan!
Stephanie De Greef
10 juni
Lees verder
Zeer professionele aanpak. Mijn woning werd op enkele dagen verkocht. Topadvertentie, professionele foto's, open communicatie, persoonlijke en snelle service. Aanrader! En ik kreeg zelfs 2 vliegtuigtickets gratis.
Tom
11 juni
Lees verder
Amai, welk immo kantoor geeft je een cadeau van 2 vliegtuigtickets als je met hen samenwerkt. Mijn woning staat bij hen te koop & ondertussen ga ik zorgegloos op reis. Hoe cool is dat zeg.
Regilio Weyten
20 mei
Lees verder
Alleen maar lof over Twins Exclusive! Een geweldige persoonlijke service en ook een correcte manier van werken. Aanrader voor ieder die wil kopen of verkopen!
Mitchell Goossens
15 november
Lees verder
Geweldige mensen! Super goed communicatie, deze twee charmante dames hebben mij doorheen het hele verkoopproces begeleid van A tot Z. Steeds een goede opvolging en ze stonden steeds klaar als ik vragen had. Dit kantoor is een echte aanrader!
Wilfried Gijbels
15 november
Lees verder
Top kantoor Top kantoor, dynamisch, meedenkend en ervoor zorgen dat de klant ontzorgd wordt. Een aanrader voor de exclusieve verkopen! Bedankt Charlotte!
Priske Dehandschutter
15 oktober
Lees verder
Charlotte Callens van ImmoTwins is een fijne enthousiaste, correcte en vooral betrouwbare makelaar. Ze is makkelijk bereikbaar als nodig. Ze werkt zelfstandig, regelt de zaken en zegt realistisch waar het op staat zonder te veel van die makelaars-verkoopspraatjes 😉 Ze vond veel kandidaten om naar het pand te komen kijken terwijl ik geen makkelijk verkoopbaar huis had! Ik ben een zeer tevreden verkoper!
Previous
Next

VERGELIJKBARE PANDEN DIE UW
AANDACHT VERDIENEN

Contacteer ons voor de panden die we discreet aanbieden.
Of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Handelspand in Sint-niklaas

€ 799.000

Woning in Berlare

€ 560.000

Appartement in Lebbeke

€ 349.000

Let's talk

Life is short and the world is wide

Met wie hebben we de eer?
Vertel ons wat meer over uw eigendom.

Uw droomwoning vinden

Vul onderstaand formulier in en wij brengen jou als eerste op de hoogte van nieuwe panden.

Vrijblijvende waardebepaling

Vertel ons wat meer over uw eigendom.